Menu
Cart 0
Modjadji, Kgosigadi ya Pula ke Donve (Sepedi)

Modjadji, Kgosigadi ya Pula ke Donve (Sepedi)

  • R 7900E theilwe go sebata sa Moafrika, Modjadji, Kgosigadi monesapula e anega kanegelo ya go fihla ga Modjadji ka nageng ya Venda ye e bego e omile kudu, fao bana ba bannyane ba sego ba ka ba bona pula. Ka go thabisa yo mongwe le yo mongwe, Modjadji o somisa maatla a maselamose go tlisa pula. Ka morago ga sebakanyana naga ya fetoga ya ba e tala, gomme batho ba naga ya Venda ba phetše gabotse ebile ba thabile gape.

Paperback
15Page
ISBN 9781869287115


We Also Recommend