Pidipitshana e e Maswe (Setswana) Booksite Afrika

Pidipitshana e e Maswe (Setswana)

R 115.00 11500
5 items In Stock
  • Successful pre-order.Thanks for contacting us!
Book Title
Pidipitshana e e Maswe (Setswana)
Author
Booksite Afrika
ISBN
9781770099326
Pidipitshana ya Modimo e e maswe ga e tshwane le tse dipidipitshana tse dingwe. Lelapa la gaabo la dipidipidi le mo kgoba ka mafoko mme le dira gore a ikutlwe a sa batlege le fa tota ena a batla go ratiwa le go nna mong. O a sia mme o tsaya leeto le le leele le le bodutu. A tota o tla ratiwa le go amogelwa ka mokgwa o a leng ka teng.
Pidipitshana ya Modimo e e maswe ga e tshwane le tse dipidipitshana tse dingwe. Lelapa la gaabo la dipidipidi le mo kgoba ka mafoko mme le dira gore a ikutlwe a sa batlege le fa tota ena a batla go ratiwa le go nna mong. O a sia mme o tsaya leeto le le leele le le bodutu. A tota o tla ratiwa le go amogelwa ka mokgwa o a leng ka teng.
Pidipitshana ya Modimo e e maswe ga e tshwane le tse dipidipitshana tse dingwe. Lelapa la gaabo la dipidipidi le mo kgoba ka mafoko mme le dira gore a ikutlwe a sa batlege le fa tota ena a batla go ratiwa le go nna mong. O a sia mme o tsaya leeto le le leele le le bodutu. A tota o tla ratiwa le go amogelwa ka mokgwa o a leng ka teng.