Skip to product information
1 of 1

Booksite Afrika

Dikanegelo tsa Afrika G Mhlophe e fetoletswe go (Sepedi) ke Masilo Manthata

Dikanegelo tsa Afrika G Mhlophe e fetoletswe go (Sepedi) ke Masilo Manthata

Regular price R 100.00 ZAR
Regular price Sale price R 100.00 ZAR
Sale Sold out
Tax included.

Kgoboketso ye ya dinonwane e aba moketeko wa lethabo go babadi ba banyane. Dinonwane tse lesome tsa go thabisa, di humisitse kgopoleloya setso ya dikanegelo tsa Afrika. Naa Nanana bo Sele Sele ke mang, ebile go diregile eng nako ye a agile ntlo ya gagwe gare ga mmila wa diphoofolo? Naa ke ka lebaka la eng kwena ye nnyane e be e ikemiseditse go hwetsa pelo ya kgabo?

Di anegwa le moanegi wa go tuma kudu wa tiragatso mo Afrika Borwa, ka boitshepo ka mokgwa wa go thabisa go ka di ekisa mme di laetswa ke badiragatsi ba talente bao ba kgethilwego ka lebakka la matsato ba KwaZulu-Natal. Dikanegelo tsa Afrika ke ye botse kudu go ka thabisa babadi na naswa ba meraferafe.

 

Format Harback

Pages 55

ISBN 9781869142698

View full details
Colourful cubes that hold books at outdoor street library in Soweto

Give a book

Buy an extra copy of your book and we'll donate it to one of our outdoor Street Libraries, or to one of our reading programmes. Just add a note to your card with the code #buyabookforachild.