Menu
Cart 0
Afri le moropa wa maleatlala by Thecla Midiohouan, Hector D. Sonon (Sepedi)

Afri le moropa wa maleatlala by Thecla Midiohouan, Hector D. Sonon (Sepedi)

  • R 8000Ge ntwa e gapeletsa batho go tloga magaeng a bona, gantsi ban aba a timela. Gomma se ke se se diragaletsego Afi. Eupsa ka mahlatse, o kopasna le mokgalabje wa pelo e botse gomme… gwa kwagala moropa wa semaka!!

Language: Sepedi (Northern Sotho)

Genre: General Fiction

Age range: 5 - 8

Author(s): Hector D Sonon

Publisher(s): David Philip Publishers t/a New Africa Books

ISBN: 9781869287016


We Also Recommend