Menu
Cart 0
Amandla adlula aweBhubesi: Book 1 (Zulu, Paperback) Sindiwe Magona; Illustrated by Nicole Blomkamp Series: Izinganekwane zaseAfrika

Amandla adlula aweBhubesi: Book 1 (Zulu, Paperback) Sindiwe Magona; Illustrated by Nicole Blomkamp Series: Izinganekwane zaseAfrika

  • R 7500Kudala emandulo, izilwane zasehlathini zabamba umhlangano owabe kade ziwulindile. Kwakungewona nje umhlangano owejwayelekile, futhi wawubaluleke kangangokuthi izilwane zaphuma ngobuningi bazo. Kwabekwa usuku, isikhathi nendawo. Zonke izilwane zazimenyiwe. ngaphandle kukaBhubesi ...

Language: IsiZulu (Zulu)

Genre: Traditional Stories

Age range: 8 - 12

Author(s): Sindiwe Magona

Publisher(s): David Philip Publishers t/a New Africa Books

ISBN: 9781485601180


We Also Recommend