Menu
Cart 0
Bontle, Namane e Mebalabala ke Sindiwe Magona (Setswana)

Bontle, Namane e Mebalabala ke Sindiwe Magona (Setswana)

  • R 7000Dinaane tsa Seaforika.

Khuduga e ne e le mosimane yo matlhagatlhaga. Moso mongwe le mongwe, o ne a isa dikgomo tsa ga rragwe ko masimong. O ne a rata rragwe ebile a rata le go disa dikgomo tseo. Ka letsatsi lengwe a ntse a disitse dikgomo, o ne a lemoga fa go ne go na le namane eo a neng a sa e itsi mo dikgomong tsa bona. E ne e le ntle namane eo! E ne e sa Tshwane le namane e Khuduga a kileng a e bona mo botshelong jwa gagwe.

Paperback
27Pages
ISBN 9781485600923

Book 5


We Also Recommend