Borokgo bjo botelele (Sepedi) Booksite Afrika

Borokgo bjo botelele (Sepedi)

R 120.00 12000
1 item In Stock
  • Successful pre-order.Thanks for contacting us!
Book Title
Borokgo bjo botelele (Sepedi)
Author
Booksite Afrika
ISBN
9781770095052
Ye ke nonwane ya bobedi ka ga NAMANYANA e botsana e Phaswana yeo e bitšwago Dokgoba. Yona e ka ga para ya marokgo a MATELELE ao e bego e filwe ona. Leina la gagwe la nnete ke 'Dokgoba Makgatheng ga Makala'. Se ke ka lebka la gore o ka re e dutše morithing wa mohlare, gomme letšatši le dira merithi ka lehlakoreng la yona.

Ye ke nonwane ya bobedi ka ga NAMANYANA e botsana e Phaswana yeo e bitšwago Dokgoba. Yona e ka ga para ya marokgo a MATELELE ao e bego e filwe ona. Leina la gagwe la nnete ke 'Dokgoba Makgatheng ga Makala'. Se ke ka lebka la gore o ka re e dutše morithing wa mohlare, gomme letšatši le dira merithi ka lehlakoreng la yona.


Ye ke nonwane ya bobedi ka ga NAMANYANA e botsana e Phaswana yeo e bitšwago Dokgoba. Yona e ka ga para ya marokgo a MATELELE ao e bego e filwe ona. Leina la gagwe la nnete ke 'Dokgoba Makgatheng ga Makala'. Se ke ka lebka la gore o ka re e dutše morithing wa mohlare, gomme letšatši le dira merithi ka lehlakoreng la yona.