Menu
Cart 0
Buhle, Namane ya Mebala e mengata keSindiwe Magona (Sesotho)

Buhle, Namane ya Mebala e mengata keSindiwe Magona (Sesotho)

  • R 7000Dipale tsa Boholoholo tsa Afrika.

Soyiso e ne le moshanyana e monyane ya matjato. Hoseng ho hong le ho hong o ne a alosa dikgomo tsa ntate wa hae naheng. O ne a rata ntate wa hae a bile a rata le dikgomo tseo a neng a mo hlokomella tsona. Ka letsatsi le leng, ha a ntse a shebile dikgomo, o ile a hlokomela namane e sa tlwaelehang hare dikgomo tsa hae. E ne e feela e le namane e ntle e le ka nnete! Namane  ena e ne e sa tshwane le namane efe kapa efe eo Soyiso a kileng a e bona. 

Paperback
35Pages
ISBN 9781485623953

Book 5


We Also Recommend