Diphooko tse tharo tsa go tshwenya (sePedi) Booksite Afrika

Diphooko tse tharo tsa go tshwenya (sePedi)

Author: Booksite Afrika
R 85.00 8500
1 item In Stock
  • Successful pre-order.Thanks for contacting us!
  • Order within
Book Title
Diphooko tse tharo tsa go tshwenya (sePedi)
Author
Booksite Afrika
ISBN
9781770099548
Diphooko tše Tharo tša go Tshwenya di swerwe ke tlala e bile di lapišitšwe ke go phela mo lešokeng la lerole le meetlwa. Ka mošola wa leporogo go na le thabana yeo e khupeditšwego ke bjang bjo bo bose, bjo bo tala bjoo di nyakago go bo fula. Eupša di tšhaba kgokomodumo ye e bogale yeo e dulago ka fase ga leporogo. Ka letšatši le lengwe di be di swerwe ke tlala kudu gomme tša tšea sephetho sa go ba bogale gomme tša tshela leporogo. A di tla hlalefetša kgokomodumo goba e tla di swara le go di kometša?

Diphooko tše Tharo tša go Tshwenya di swerwe ke tlala e bile di lapišitšwe ke go phela mo lešokeng la lerole le meetlwa. Ka mošola wa leporogo go na le thabana yeo e khupeditšwego ke bjang bjo bo bose, bjo bo tala bjoo di nyakago go bo fula. Eupša di tšhaba kgokomodumo ye e bogale yeo e dulago ka fase ga leporogo. Ka letšatši le lengwe di be di swerwe ke tlala kudu gomme tša tšea sephetho sa go ba bogale gomme tša tshela leporogo. A di tla hlalefetša kgokomodumo goba e tla di swara le go di kometša?

Diphooko tše Tharo tša go Tshwenya di swerwe ke tlala e bile di lapišitšwe ke go phela mo lešokeng la lerole le meetlwa. Ka mošola wa leporogo go na le thabana yeo e khupeditšwego ke bjang bjo bo bose, bjo bo tala bjoo di nyakago go bo fula. Eupša di tšhaba kgokomodumo ye e bogale yeo e dulago ka fase ga leporogo. Ka letšatši le lengwe di be di swerwe ke tlala kudu gomme tša tšea sephetho sa go ba bogale gomme tša tshela leporogo. A di tla hlalefetša kgokomodumo goba e tla di swara le go di kometša?