Menu
Cart 0
Diphooko tse tharo tsa go tshwenya (sepedi)

Diphooko tse tharo tsa go tshwenya (sepedi)

  • R 8500Diphooko tše Tharo tša go Tshwenya di swerwe ke tlala e bile di lapišitšwe ke go phela mo lešokeng la lerole le meetlwa. Ka mošola wa leporogo go na le thabana yeo e khupeditšwego ke bjang bjo bo bose, bjo bo tala bjoo di nyakago go bo fula. Eupša di tšhaba kgokomodumo ye e bogale yeo e dulago ka fase ga leporogo. Ka letšatši le lengwe di be di swerwe ke tlala kudu gomme tša tšea sephetho sa go ba bogale gomme tša tshela leporogo. A di tla hlalefetša kgokomodumo goba e tla di swara le go di kometša?


We Also Recommend