Menu
Cart 0
Diphooko tse tharo tsa Gruff

Diphooko tse tharo tsa Gruff

  • R 8500Diphooko tse Tharo tsa Gruff (sefane se bolelang hore ke difelapelwana) di lapile hape di kgathetse ke ho dula naheng a lerole e nang le meutlwa. Ka nqane ho borokgo ho na le lerallana le nang le jwang bo hlabosang, boo di lakatsang ho bo ja. Empa di tshaba kgodumodumo e bohale e dulang ka tlasa borokgo. Ka tsatsi le leng ba lapa haholo hoo ba ileng ba qeta ka hore ba tla ba sebete mme ba tshele borokgo. Na ba tla kgona ho hlola kgodumodumo kapa e tla ba tshwara mme e ba kwenye?

We Also Recommend