Menu
Cart 0
Isaphila iNkosi Ekhohlakele! nguSindiwe Magona (IsiZulu)

Isaphila iNkosi Ekhohlakele! nguSindiwe Magona (IsiZulu)

  • R 7000Izinganekwane zase-Afrika.

Inkosi endala, ekhohlakele ikhotheme. Kunemigubho kuyo yonke indawo yombuso, ngoba akekho umuntu owayethanda inkosi. Abanye babethi babeyitusa ngoba besaba ukuthi yayizobenzani. Inkosi endala, ekhohlakele yayikhotheme; ithemba lenyuka njengensika, laya phezulu, lakhuphuka laze laya phezulu ezulwini. Kuzoba nomusa futhi ezweni. Kuzoba nothando kanye nokuhlonishwa kwabo bonke. Kuzoba nenjabulo echichimayo; ububha, ukuhlukumezeka kanye nezifo angeke kusaba khona. Noma-ke singathi babecabanga kanjalo. 

Paperback
43Pages
ISBN 9781485620167

Book 8


We Also Recommend