Menu
Cart 0
Intombazanyana eyayingafuni ukukhula

Intombazanyana eyayingafuni ukukhula

Jacana

  • R 7000


Intombazanyana eyayingafuni ukukhula

U-Ayanda uthanda ubaba wakhe ngenhliziyo yakhe yonke. Ngelinye ilanga ubaba wakhe uhamba sengathi uzobuya kodwa lutho uhamba unomphela. Lokhu kumzwisa ubuhlungu kakhulu uze uthatha isinqumo sokuthi akafuni ukukhula. Uhlala isikhathi eside eyingane encane, kwala ngisho noma abangane bakhe bemgcona. Ngelinye ilanga umama wakhe uyagula, lokhu kumenza ukuthi awushintshe umqondo wakhe. Uqala ukukhula uba mude ukuze akwazi ukusiza umndeni wakhe. Nakhu sekuvela umonakalo esigodini sangakubo! Ngabe u-Ayanda mkhulu ngokwanele kanti futhi ngabe unaso isibindi sokuvikela wonke umuntu wendawo?
Author Ixoxwa nguVÌÎÌ_ronique Tadjo, Izithombe nguCatherine Groenewald
ISBN 9781770099449
Format Paperback
Pages 32p.

We Also Recommend