Menu
Cart 0
Izinkanyezi Ezintsha (isiZulu)

Izinkanyezi Ezintsha (isiZulu)

  • R 18500Njengomkhiqizo wesifiso sokuqamba imibhalo yesiZulu entsha yamazwi ababhali amasha, Izinkanyezi Ezintsha inezindaba ezimfishane eziyisikhombisa. Futhi njengeqoqo lokuqala lezindaba zobunsumansumane besimanje esiZulwini, Izinkanyezi Ezintsha iyakhombisa ukuthi ubucikomazwi besiZulu bujulile nokuthi buyathungatha imikhondo emisha. Lokho kuzofakazeka eMzansi weAfrika nasemhlabeni wonke.

Ababhali abayisikhombisa nezihloko zezindaba zabo bangezansi:

Cullen Mackenzie: ‘iMpi kaSikhulumi noHlokohloko’
EB Maphumulo: ‘iNgulube kaGudla’
Fred Khumalo: ‘Kwakungcono eGibithe’
Manqoba Masondo: ‘uZuzile’
Zandile Khumalo: ‘uNtsika eZweni leseThembiso’
Bongeka Noxolo: ‘iNgwenya enoMusa’
Thembi Gwebu: ‘iMpumelelo yeziNkomo eNkantolo’

Featuring 7 isiZulu short stories, Izinkanyezi Ezintsha is the product of a desire to bring new and exciting isiZulu literature from new voices. Being the first-ever collection of speculative fiction in isiZulu, Izinkanyezi Ezintsha pushes the boundaries of how isiZulu literature is imagined in South Africa and the world.


We Also Recommend