Menu
Cart 0
Kajeno, Re Jala Morena nguSindiwe Magona (Sesotho)

Kajeno, Re Jala Morena nguSindiwe Magona (Sesotho)

  • R 7000Dipale tsa Boholoholo tsa Afrika 

Nyaniso o hloile Sekolo sa Sontaha. O tseba dipale tsa Bebele kaofela tse qoqwang ke titjhere ya Sekolo sa Sontaha. O ne a utlwe dipale tseo kgale kwana le pele a ba dilemong tsa ho ya Sekolong sa Sontaha. O di utlwile hp Makhulu, mmoho le dipale tsena makgetlo a mangata. O ne a kile a di rata. O ne a boetse a kile a rata ho ya Sekolong sa Sontaha. Mme ha be ho fihla Lunga. 

Paperback
55Pages 
ISBN 9781485623991
Book 9


We Also Recommend