Menu
Cart 0
Katana, Katana! (isiXhosa) umbhali nomzobi Nandipha Nomsobo

Katana, Katana! (isiXhosa) umbhali nomzobi Nandipha Nomsobo

  • R 10000Lencwadi ibhalwe ngenjongo zokufundisa abantwana ukubala ngeiXhosa, kwanye namagama ezilwanyana ezincinci. Ikubukisa imifanekiso emihle ube ufunda ukuthetha olu lwimi lumyoli lwaka Xhosa -- Nandipha Nomsobo

We Also Recommend