Kwenzekani! Thoko nguNiki Daly (isiXhosa) Jacana

Kwenzekani! Thoko nguNiki Daly (isiXhosa)

R 120.00 12000
2 items In Stock
  • Successful pre-order.Thanks for contacting us!
  • Order within
Book Title
Kwenzekani! Thoko nguNiki Daly (isiXhosa)
Author
Jacana
ISBN
9781431428908
Le yincwadi yesithathu kwiincwadi zikaThoko ezifundeka lula zombhali nomzobi othandwayo, uNiki Daly. Abathandi beencwadi ezinezihloko ezithi Halala! Thoko kuye nesithi Sharp-Sharp! Thoko baza kuwonwabela amanye amabali kaThoko alandela nathungelana nomxholo wamahlandenyuka womlinganiswa othandekayo.

Le yincwadi yesithathu kwiincwadi zikaThoko ezifundeka lula zombhali nomzobi othandwayo, uNiki Daly.

Abathandi beencwadi ezinezihloko ezithi Halala! Thoko kuye nesithi Sharp-Sharp! Thoko baza kuwonwabela amanye amabali kaThoko alandela nathungelana nomxholo wamahlandenyuka womlinganiswa othandekayo.

Le yincwadi yesithathu kwiincwadi zikaThoko ezifundeka lula zombhali nomzobi othandwayo, uNiki Daly.

Abathandi beencwadi ezinezihloko ezithi Halala! Thoko kuye nesithi Sharp-Sharp! Thoko baza kuwonwabela amanye amabali kaThoko alandela nathungelana nomxholo wamahlandenyuka womlinganiswa othandekayo.