Limphila Namabhontjisi (isiNdebele) Jacana

Limphila Namabhontjisi (isiNdebele)

R 70.00 7000
4 items In Stock
  • Successful pre-order.Thanks for contacting us!
Book Title
Limphila Namabhontjisi (isiNdebele)
Author
Jacana
ISBN
9781770096110
Limphila NamabhontjisiLe yindaba yesithathu emayelana nekonyana leNguni elihle elibizwa bona nguNkhala. Ngalesi sikhathi, uNkhala nomzawakhe ubhontjisi bafuna ukutjala isiphila namabhontjisi mayelana neTjhewu yabaLimi. Ingabe bazakuthumba unongorwana wesivuno esihle na?. Ibizo lakaNkhala lamambala 'nguNkhala hlangana namataka'. Lokhu kungesimanga sokobana uhlezi ngaphasi komthunzi womuthi, begodu ilanga lenza umthunzi esikhumbeni sakhe. UBhontjisana ibizo lakhe lamambala "nguBhontjisi" ngombana isikhumba sakhe siqaleka sengathi sirhatjhwe ngamabhontjisi.Author Maryanne BesterIllustrations Shayle BesterISBN 9781770096110Format PaperbackPages 32p.

Limphila Namabhontjisi

Le yindaba yesithathu emayelana nekonyana leNguni elihle elibizwa bona nguNkhala. Ngalesi sikhathi, uNkhala nomzawakhe ubhontjisi bafuna ukutjala isiphila namabhontjisi mayelana neTjhewu yabaLimi. Ingabe bazakuthumba unongorwana wesivuno esihle na?.

Ibizo lakaNkhala lamambala 'nguNkhala hlangana namataka'. Lokhu kungesimanga sokobana uhlezi ngaphasi komthunzi womuthi, begodu ilanga lenza umthunzi esikhumbeni sakhe. UBhontjisana ibizo lakhe lamambala "nguBhontjisi" ngombana isikhumba sakhe siqaleka sengathi sirhatjhwe ngamabhontjisi.

Author Maryanne Bester
Illustrations Shayle Bester
ISBN 9781770096110
Format Paperback
Pages 32p.

Limphila Namabhontjisi

Le yindaba yesithathu emayelana nekonyana leNguni elihle elibizwa bona nguNkhala. Ngalesi sikhathi, uNkhala nomzawakhe ubhontjisi bafuna ukutjala isiphila namabhontjisi mayelana neTjhewu yabaLimi. Ingabe bazakuthumba unongorwana wesivuno esihle na?.

Ibizo lakaNkhala lamambala 'nguNkhala hlangana namataka'. Lokhu kungesimanga sokobana uhlezi ngaphasi komthunzi womuthi, begodu ilanga lenza umthunzi esikhumbeni sakhe. UBhontjisana ibizo lakhe lamambala "nguBhontjisi" ngombana isikhumba sakhe siqaleka sengathi sirhatjhwe ngamabhontjisi.

Author Maryanne Bester
Illustrations Shayle Bester
ISBN 9781770096110
Format Paperback
Pages 32p.