Menu
Cart 0
Modjadji, Kgosigadi ya Pula - Kgang go tswa mo Aforika Borwa (Setswana, Paperback) by Donve

Modjadji, Kgosigadi ya Pula - Kgang go tswa mo Aforika Borwa (Setswana, Paperback) by Donve

  • R 7900itlhamane tsa Seaforika, Modjadji, Kgosigadi ya Pula e bolela setori sa go goroga ga Modjadji mo lefatsheng la Venda le le omeletseng, mo bananyana ba neng ba ise ba ko ba bone pula. Se se itumedisang mongwe le mongwe ke gore, Modjadji o dirisa maatla a gagwe a maselamose go nesa pula. Mo nakong e khutshwane naga e nna tala, mme batho ba lefatshe la Venda ba boela ba itekanela ba bo ba itumela gape.

We Also Recommend