Menu
Cart 0
Mosetsanyana yo o neng a sa batle go gola

Mosetsanyana yo o neng a sa batle go gola

  • R 8500Mosenyana Ayanda o ne a rata rraagwe ka pelo yotlhe ya gagwe. Letsatsi lengwe rraagwe o ne tsamaya mme a se tlhole a boa. Se se ne sa hutsafatsa Ayanda thata mme a tsaya tswetso ya gore ga a batle go gola. Ka jalo a nna mmotlana lobaka lo lo leele le fa ditsala tsa gagwe di ne di mo kgoba ka mafoko. Ka letsatsi lengwe mmaagwe o ne a lwala mme Ayanda a fetola mogopolo. O ne a gola gore a kgone go thusa balelapa la gagwe. Fela fa go ne go le mathata mo motseng wa gaabo, a tota o ne a tla kgona go thusa mongwe le mongwe?

We Also Recommend