Menu
Cart 0
Poone Le Dinawa

Poone Le Dinawa

  • R 12000Ena ke pale ya boraro ya namane E NTLE ya Bokone e bitswang Masedi.

Kgetlong lena Masedi le motswalae Nawa ba batla ho lema poone le dinawa bakeng sa Pontsho ya Balemi. Ebe ba tla hapa kgau bakeng sa tjhai e babatsehang ka ho fetisa?

 

Lebitso la hae ha le feletse ke ‘Masedi Pakeng tsa Makala’. O rehilwe lebitso lena hobane o shebeha e ka o dutse moriting wa sefate mme letsatsi le etsa matheba letlalong la hae. Athe Nawa yena o rehilwe lebitso lena hobane letlalo la hae le meroboko sa dinawa tsa sopho tse sootho.


We Also Recommend