Kwakuhle! Thoko Jacana

Kwakuhle! Thoko

Author: Jacana
R 120.00 12000
2 items In Stock
  • Successful pre-order.Thanks for contacting us!
  • Order within
Book Title
Kwakuhle! Thoko
Author
Jacana
ISBN
9781431426928
Nanko uThoko esiza kwakhona! Enemizobo ethandekayo namabali amane encumisa intliziyo ekulula ukuwafunda, nathe uNiki Daly wayila ngawo incwadi yesibini emalunga noThoko – ekukho siqinisekiso sokuba uza kuba ngomnye wabalinganiswa bakhe abathandwa kakhulu. Ngowama-2009, uNiki wawongwa ngeMbasa iMolteno Gold Award ngempumelelo kuncwadi lwabantwana azinikele ubomi bakhe bonke kulo.Khangela incwadi ethi Huntshu! Thoko.

Nanko uThoko esiza kwakhona! Enemizobo ethandekayo namabali amane encumisa intliziyo ekulula ukuwafunda, nathe uNiki Daly wayila ngawo incwadi yesibini emalunga noThoko – ekukho siqinisekiso sokuba uza kuba ngomnye wabalinganiswa bakhe abathandwa kakhulu. Ngowama-2009, uNiki wawongwa ngeMbasa iMolteno Gold Award ngempumelelo kuncwadi lwabantwana azinikele ubomi bakhe bonke kulo.Khangela incwadi ethi Huntshu! Thoko.

Nanko uThoko esiza kwakhona! Enemizobo ethandekayo namabali amane encumisa intliziyo ekulula ukuwafunda, nathe uNiki Daly wayila ngawo incwadi yesibini emalunga noThoko – ekukho siqinisekiso sokuba uza kuba ngomnye wabalinganiswa bakhe abathandwa kakhulu. Ngowama-2009, uNiki wawongwa ngeMbasa iMolteno Gold Award ngempumelelo kuncwadi lwabantwana azinikele ubomi bakhe bonke kulo.Khangela incwadi ethi Huntshu! Thoko.