Menu
Cart 0
Tlhapi e e gakagamatsang

Tlhapi e e gakagamatsang

  • R 8500Motshwaraditlhapi yo o humanegileng le morarraagwe Ba ne ba nna mo ntlwaneng ya bojang gaufi le lewatle. Ka letsatsi lengwe motshwaraditlhapi o ne a tshwara tlhapi e e gakagamatsang, mme ka ponyo ya leitlho a e golola. O ne a bolelela morwarragwe se se diragetseng mme ena o mo laela gore a ye go kopa tlhapi e e gakgamatsang ntlo e kgolwane. Tlhapi e e gakgamatsang ya neelana ka seo motshwaraditlhapi a neng a se eletsa. A morwarragwe o tla kgotsofala kgotsa o tla nna megagau mme a kopa sengwe gape?

We Also Recommend