Menu
Cart 0
Udada ombi (isiXhosa)

Udada ombi (isiXhosa)

  • R 8500Usizana olungudadana olubi, lukhangeleka lohlukile kwamanye amadada. Usapho lwakhe luhlekisa ngaye, lumenze azive engafunwa, nangona yena efuna ukuziva enosapho olumthandayo nolumamkelayo. Ngoko ke udadana ushiya ikhaya lakhe athathe uhambo olude eyedwa. Ingaba uya kuze athandwe yaye amkelwe ngendlela ayiyo?

We Also Recommend