Menu
Cart 0
Ufishi Onomlingo (isiZulu)

Ufishi Onomlingo (isiZulu)

  • R 9000Umdobi ongenalutho uhlala nomfowabo endlini encane eyiqhugwane elakhiwe ngotshani ngasolwandle. Ngelinye ilanga, umdobi ubamba ufi shi onomlingo okhulumayo, kodwa uyawudedela ngokushesha. Uxoxela umfowabo ngalesi simanga sofi shi awubonile. Umfowabo uyamphoqa ukuthi ahambe ayocela ufi shi ukuthi ubenzela indlu enkulu.Ufi shi nempela uyasifeza isifi so sabo, ngokubenzela indlu enkulu. Ngabe umfowabo kuzomanelisa lokhu noma uzoba nomhobholo afune okunye?


We Also Recommend