Menu
Cart 0
Ukuphapha kwekhayithi nguWilliam Gumede (isiNdebele)

Ukuphapha kwekhayithi nguWilliam Gumede (isiNdebele)

  • R 6000Incwadi enothe ngeenthombe le isidembela indatjana yendlela uMathula noyise abenze ngayo ikhayithi. Lokha nabaphaphisa ikhayithi, iintambo zayo zadabuka zenza bona ikhayithi iwe ekhambeni layo nayitjhinga e-Afrika.

Ukusukela emawuruwurwini wepophoma iVictoria naphezulu kwerhwaba leKilimanjaro, ukuya emarhalawumbeni weSahara kanye namaPhiramidi wakade we-Egypt, kulandela ukuphapha kwekhayithi ngaphezulu kwesiporo seenarha ze-Afrika!


Author William Gumede, illustrated by Maja Sereda
ISBN 9781770099791
Format Paperback
Pages 32p.


We Also Recommend