UkuThintana by CGM Mackenzie Protea Distribution

UkuThintana by CGM Mackenzie

R 150.00 15000
1 item In Stock
  • Successful pre-order.Thanks for contacting us!
  • Order within
Book Title
UkuThintana by CGM Mackenzie
Author
Protea Distribution
ISBN
9781990959974
Ezalelwa emHlabeni lapho kungekho ubumnandi, kungenamibala, kungavunyelwe umehluko, kuphathwa luHlelo noLimi lwalo olulodwa, uZilimi ubizelwe ukuthatha indlela ehlukile - indlela eya ekudingisweni nasempini yekusasa labantu bonke. Kodwa uZilimi akayedwa: amaPhimbo answempu ayamsiza kuzo zonke izinkimbinkimbi zendlela ayikhethile. UZilimi unamandla anele, aphinde ahlakaniphe ngokwanele, ukuze akhethe ikusasa lethu sonke? Kanti yini okuxhumanisa izidalwa ezimangalisayo zesiGungu sabaNyukile, esihlangene endeni yomKhathikazi, nomntwana wasemHlabeni oneminyaka eyishumi nanye? Kuyosuka-sukela...
Ezalelwa emHlabeni lapho kungekho ubumnandi, kungenamibala, kungavunyelwe umehluko, kuphathwa luHlelo noLimi lwalo olulodwa, uZilimi ubizelwe ukuthatha indlela ehlukile - indlela eya ekudingisweni nasempini yekusasa labantu bonke. Kodwa uZilimi akayedwa: amaPhimbo answempu ayamsiza kuzo zonke izinkimbinkimbi zendlela ayikhethile. UZilimi unamandla anele, aphinde ahlakaniphe ngokwanele, ukuze akhethe ikusasa lethu sonke? Kanti yini okuxhumanisa izidalwa ezimangalisayo zesiGungu sabaNyukile, esihlangene endeni yomKhathikazi, nomntwana wasemHlabeni oneminyaka eyishumi nanye? Kuyosuka-sukela...
Ezalelwa emHlabeni lapho kungekho ubumnandi, kungenamibala, kungavunyelwe umehluko, kuphathwa luHlelo noLimi lwalo olulodwa, uZilimi ubizelwe ukuthatha indlela ehlukile - indlela eya ekudingisweni nasempini yekusasa labantu bonke. Kodwa uZilimi akayedwa: amaPhimbo answempu ayamsiza kuzo zonke izinkimbinkimbi zendlela ayikhethile. UZilimi unamandla anele, aphinde ahlakaniphe ngokwanele, ukuze akhethe ikusasa lethu sonke? Kanti yini okuxhumanisa izidalwa ezimangalisayo zesiGungu sabaNyukile, esihlangene endeni yomKhathikazi, nomntwana wasemHlabeni oneminyaka eyishumi nanye? Kuyosuka-sukela...