Umodjadji Ikumknikazi: Kubalisa uDonve (isiXhosa) New Africa Books

Umodjadji Ikumknikazi: Kubalisa uDonve (isiXhosa)

Author: New Africa Books
R 65.00 6500
1 item In Stock
  • Successful pre-order.Thanks for contacting us!
  • Order within
Book Title
Umodjadji Ikumknikazi: Kubalisa uDonve (isiXhosa)
Author
New Africa Books
ISBN
9781919876214
Oku kusekwe kwimbali yaseAfrika, UModjadji, iKumkanikazi yeMvula. Sibaliselwa ngokufika kukaModjadji kumhlaba Bolobedu owawuthwaxwa ziimbalela nayintlupheko ngenxa yokunqaba kwemvula. Phambi kokufika kukaModjadji abantwana baseBolobedu babengekaze bayibone imvula. UModjadji wasebenzisa imilingo yakhe, yaza yana imvula abantu bachulumanca kakhulu. Ngethutyana elincane nje emva koko, waguquka umhlaba wanengca nezityalo eziluhlaza yaka, baze abantu bondleka, basempilweni kwakhona.  Pages 10  Format Paperback ISBN 9781919876214
Oku kusekwe kwimbali yaseAfrika, UModjadji, iKumkanikazi yeMvula. Sibaliselwa ngokufika kukaModjadji kumhlaba Bolobedu owawuthwaxwa ziimbalela nayintlupheko ngenxa yokunqaba kwemvula. Phambi kokufika kukaModjadji abantwana baseBolobedu babengekaze bayibone imvula. UModjadji wasebenzisa imilingo yakhe, yaza yana imvula abantu bachulumanca kakhulu. Ngethutyana elincane nje emva koko, waguquka umhlaba wanengca nezityalo eziluhlaza yaka, baze abantu bondleka, basempilweni kwakhona. 
Pages 10 
Format Paperback
ISBN 9781919876214
Oku kusekwe kwimbali yaseAfrika, UModjadji, iKumkanikazi yeMvula. Sibaliselwa ngokufika kukaModjadji kumhlaba Bolobedu owawuthwaxwa ziimbalela nayintlupheko ngenxa yokunqaba kwemvula. Phambi kokufika kukaModjadji abantwana baseBolobedu babengekaze bayibone imvula. UModjadji wasebenzisa imilingo yakhe, yaza yana imvula abantu bachulumanca kakhulu. Ngethutyana elincane nje emva koko, waguquka umhlaba wanengca nezityalo eziluhlaza yaka, baze abantu bondleka, basempilweni kwakhona.  Pages 10  Format Paperback ISBN 9781919876214