Umodjadji, Indlovukazi YeMvula by Donve (isiZulu) New Africa Books

Umodjadji, Indlovukazi YeMvula by Donve (isiZulu)

Author: New Africa Books
R 83.00 8300
3 items In Stock
  • Successful pre-order.Thanks for contacting us!
  • Order within
Book Title
Umodjadji, Indlovukazi YeMvula by Donve (isiZulu)
Author
New Africa Books
ISBN
9781919876306
Le ndaba yesekwe endabeni yakudala yase-Afrika egama layo lithi, UModjadji, iNdlovukazi yeMvula. Sixoxelwa ngokufika kukaModjadji ezweni laseVenda elalinesomiso esikhulu kanye nendlala ngenxa yokungani kwemvula. Ngaphambi kokufika kukaModjadji, abantwana baseVenda babengakaze bayibone imvula. UModjadji wasebenzisa imilingo yakhe, yase ina imvula, abantu bathokoza kakhulu. Ngesikhashana nje esifushane emva kwaloko, laguquka izwe labanotshani nezitshalo eziluhlaza cwe, abantu base bondleka, babuye baphila saka futhi.  Paperback15PagesISBN 9781919876306  

Le ndaba yesekwe endabeni yakudala yase-Afrika egama layo lithi, UModjadji, iNdlovukazi yeMvula. Sixoxelwa ngokufika kukaModjadji ezweni laseVenda elalinesomiso esikhulu kanye nendlala ngenxa yokungani kwemvula. Ngaphambi kokufika kukaModjadji, abantwana baseVenda babengakaze bayibone imvula. UModjadji wasebenzisa imilingo yakhe, yase ina imvula, abantu bathokoza kakhulu. Ngesikhashana nje esifushane emva kwaloko, laguquka izwe labanotshani nezitshalo eziluhlaza cwe, abantu base bondleka, babuye baphila saka futhi. 

Paperback
15Pages
ISBN 9781919876306

 

Le ndaba yesekwe endabeni yakudala yase-Afrika egama layo lithi, UModjadji, iNdlovukazi yeMvula. Sixoxelwa ngokufika kukaModjadji ezweni laseVenda elalinesomiso esikhulu kanye nendlala ngenxa yokungani kwemvula. Ngaphambi kokufika kukaModjadji, abantwana baseVenda babengakaze bayibone imvula. UModjadji wasebenzisa imilingo yakhe, yase ina imvula, abantu bathokoza kakhulu. Ngesikhashana nje esifushane emva kwaloko, laguquka izwe labanotshani nezitshalo eziluhlaza cwe, abantu base bondleka, babuye baphila saka futhi. 

Paperback
15Pages
ISBN 9781919876306