Usosayensi Owalibaleka Indaba kaSaul Sithole (isiZulu) Booksite Afrika

Usosayensi Owalibaleka Indaba kaSaul Sithole (isiZulu)

R 150.00 15000
1 item In Stock
  • Successful pre-order.Thanks for contacting us!
  • Order within
Book Title
Usosayensi Owalibaleka Indaba kaSaul Sithole (isiZulu)
Author
Booksite Afrika
ISBN
9781431430116
‘Lena yincwadi enogqozi ezokhuthaza ososayensi abasebasha ukucija amakhono abo bafune umsebenzi wesayensi ngomdlandla, noma ngabe bezogxila ezinyonini, izilwane ezincelisayo, amathambo asendulo kumbe eminye imikhakha yempilo eyehlukahlukene embulungeni engumhlaba wethu esiwuthandayo.’ – Solwazi Francis Thackeray USosayensi OwalibalekaIndaba kaSaul Sithole, yindaba engaziwa yevulandlela elingusosayensi onsundu owaba negalelo elikhulu emikhakheni yocwaningo lwe-antropholoji ne-onitholoji eNingizimu Afrika. USaul Sithole wabe ezinikele emsebenzini wakhe kangangoba nengcindezelo yobandlululo ayimvimbelanga ukuba anikele ngeminyaka engamau-62 yempilo yakhe emhlabeni wocwaningo lwezinyoni kanye namathambo asendulo. USaul Sithole akazange akuthole ukuhlonishwa okungokomthetho ayekufanele – kuze kube manje. Leli bhuku liveza ubuqiniso ngamagalelo akhe, libonisa umsebenzi wokuphila kwakhe futhi libeka obala indaba ezovusa ugqozi lwezizukulwane ezizayo zososayensi.

‘Lena yincwadi enogqozi ezokhuthaza ososayensi abasebasha ukucija amakhono abo bafune umsebenzi wesayensi ngomdlandla, noma ngabe bezogxila ezinyonini, izilwane ezincelisayo, amathambo asendulo kumbe eminye imikhakha yempilo eyehlukahlukene embulungeni engumhlaba wethu esiwuthandayo.’ – Solwazi Francis Thackeray

USosayensi OwalibalekaIndaba kaSaul Sithole, yindaba engaziwa yevulandlela elingusosayensi onsundu owaba negalelo elikhulu emikhakheni yocwaningo lwe-antropholoji ne-onitholoji eNingizimu Afrika. USaul Sithole wabe ezinikele emsebenzini wakhe kangangoba nengcindezelo yobandlululo ayimvimbelanga ukuba anikele ngeminyaka engamau-62 yempilo yakhe emhlabeni wocwaningo lwezinyoni kanye namathambo asendulo. USaul Sithole akazange akuthole ukuhlonishwa okungokomthetho ayekufanele – kuze kube manje. Leli bhuku liveza ubuqiniso ngamagalelo akhe, libonisa umsebenzi wokuphila kwakhe futhi libeka obala indaba ezovusa ugqozi lwezizukulwane ezizayo zososayensi.

‘Lena yincwadi enogqozi ezokhuthaza ososayensi abasebasha ukucija amakhono abo bafune umsebenzi wesayensi ngomdlandla, noma ngabe bezogxila ezinyonini, izilwane ezincelisayo, amathambo asendulo kumbe eminye imikhakha yempilo eyehlukahlukene embulungeni engumhlaba wethu esiwuthandayo.’ – Solwazi Francis Thackeray

USosayensi OwalibalekaIndaba kaSaul Sithole, yindaba engaziwa yevulandlela elingusosayensi onsundu owaba negalelo elikhulu emikhakheni yocwaningo lwe-antropholoji ne-onitholoji eNingizimu Afrika. USaul Sithole wabe ezinikele emsebenzini wakhe kangangoba nengcindezelo yobandlululo ayimvimbelanga ukuba anikele ngeminyaka engamau-62 yempilo yakhe emhlabeni wocwaningo lwezinyoni kanye namathambo asendulo. USaul Sithole akazange akuthole ukuhlonishwa okungokomthetho ayekufanele – kuze kube manje. Leli bhuku liveza ubuqiniso ngamagalelo akhe, libonisa umsebenzi wokuphila kwakhe futhi libeka obala indaba ezovusa ugqozi lwezizukulwane ezizayo zososayensi.