Kunjalo-ke ukuthanda izinto, nguNokuthula K Msimang (isiZulu) New Africa Books

Kunjalo-ke ukuthanda izinto, nguNokuthula K Msimang (isiZulu)

R 100.00 10000
1 item In Stock
  • Successful pre-order.Thanks for contacting us!
Book Title
Kunjalo-ke ukuthanda izinto, nguNokuthula K Msimang (isiZulu)
Author
New Africa Books
ISBN
9781485627647
Khumbula ukuthi, kukhona nabanye abantu abathintekile ngokuphathelene negciwane lesandulela ngculazi. Lokhu kuyinto uBrunette kanye noSamantha okungekho sizathu sokuthi bazikhathaze ngayo, kuze kube bayochitha amaholide endlini kamama kaBrunette eSoweto. Ngokuphazima kweso bazithola bephila negciwane lesandulela ngculazi futhi kumele bafunde – ngokushesha! ‘‘Asikwazi ukuzibalekela lezi zinto, ziyenzeka, futhi kumele sikwazi ukuphila nazo.’ – Umfundi   Publisher David Philip Publishers, 2018 ISBN 1485627648, 9781485627647 Length 81 pages

Khumbula ukuthi, kukhona nabanye abantu abathintekile ngokuphathelene negciwane lesandulela ngculazi. Lokhu kuyinto uBrunette kanye noSamantha okungekho sizathu sokuthi bazikhathaze ngayo, kuze kube bayochitha amaholide endlini kamama kaBrunette eSoweto. Ngokuphazima kweso bazithola bephila negciwane lesandulela ngculazi futhi kumele bafunde – ngokushesha! ‘‘Asikwazi ukuzibalekela lezi zinto, ziyenzeka, futhi kumele sikwazi ukuphila nazo.’ – Umfundi

 

Khumbula ukuthi, kukhona nabanye abantu abathintekile ngokuphathelene negciwane lesandulela ngculazi. Lokhu kuyinto uBrunette kanye noSamantha okungekho sizathu sokuthi bazikhathaze ngayo, kuze kube bayochitha amaholide endlini kamama kaBrunette eSoweto. Ngokuphazima kweso bazithola bephila negciwane lesandulela ngculazi futhi kumele bafunde – ngokushesha! ‘‘Asikwazi ukuzibalekela lezi zinto, ziyenzeka, futhi kumele sikwazi ukuphila nazo.’ – Umfundi