Skip to product information
1 of 1

New Africa Books

Buhle, Namane ya Mebala e mengata, keSindiwe Magona (seSotho)

Buhle, Namane ya Mebala e mengata, keSindiwe Magona (seSotho)

Regular price R 85.00 ZAR
Regular price Sale price R 85.00 ZAR
Sale Sold out
Tax included.

Dipale tsa Boholoholo tsa Afrika.

Soyiso e ne le moshanyana e monyane ya matjato. Hoseng ho hong le ho hong o ne a alosa dikgomo tsa ntate wa hae naheng. O ne a rata ntate wa hae a bile a rata le dikgomo tseo a neng a mo hlokomella tsona. Ka letsatsi le leng, ha a ntse a shebile dikgomo, o ile a hlokomela namane e sa tlwaelehang hare dikgomo tsa hae. E ne e feela e le namane e ntle e le ka nnete! Namane  ena e ne e sa tshwane le namane efe kapa efe eo Soyiso a kileng a e bona. 

View full details
Colourful cubes that hold books at outdoor street library in Soweto

Give a book

Buy an extra copy of your book and we'll donate it to one of our outdoor Street Libraries, or to one of our reading programmes. Just add a note to your card with the code #buyabookforachild.