Skip to product information
1 of 1

New Africa Books

Kwezi: Uhlelo lomqokeleli, Issues 4-6 (isiXhosa)

Kwezi: Uhlelo lomqokeleli, Issues 4-6 (isiXhosa)

Regular price R 145.00 ZAR
Regular price Sale price R 145.00 ZAR
Sale Sold out
Taxes included.

Uhambo lenkwenkwe enamandla angaphezu kwawemvelo luyaqhubekeka njengoko simbona enlangana kwakhona nefemeli yakhe ekhaya kwilali ilangelihle, empuma kapa.

Kungekudala efikile ekhaya ukwezi uxaban nabazali bakhe aze ohlukane nomhlobo wakhe u-Azania.

Wazisiwa ngomsebenzi ongcwalisekileyo, nongaqhelekanga ekufuneka ewenzile ukuze anyukele kubungangamsa bakhe.

Ngaxeshanye, kwintlango inamib endleleni eya kufuna uncedo malunga nokutyhila isiprofetho, umohali kunye nokhoi badibana "neziqobo ezithathu", oonogada abatshintsha isimo sabo abangasoze banqandwe mntu ekukhuseleni imboni yabo.

Emva erhawutini kukho into engahambi kakuhle eyenziwa ngumnumzana umpisi.

Ingaba ukwezi uyavifumana into ayikhangelayo kuhambo lwakhe kwaye

Ingara umorali nokhoi bavayifumana indlela yabo eya kwimboni enkulu?

By (author): Loyiso Mkize. By (author): Clyde Beech.

View full details
Colourful cubes that hold books at outdoor street library in Soweto

Give a book

Buy an extra copy of your book and we'll donate it to one of our outdoor Street Libraries, or to one of our reading programmes. Just add a note to your card with the code #buyabookforachild.