Skip to product information
1 of 1

Booksite Afrika

Umlingo Wetinganekwane Tetfu Gcina Mhlophe ihunyushelwe eSiswatini nguGubudla Malindzisa

Umlingo Wetinganekwane Tetfu Gcina Mhlophe ihunyushelwe eSiswatini nguGubudla Malindzisa

Regular price R 165.00 ZAR
Regular price Sale price R 165.00 ZAR
Sale Sold out
Tax included.

Tinganekwane letinemilingo tsinika umdlandla wekwetsembela etsembeni nakumaphupho. Umuntfuangayemukela njani imphilo nangafundzi ngemilingo etinganekwaneni?

Format Harback

Pages 96

ISBN 9781869142988

View full details
Colourful cubes that hold books at outdoor street library in Soweto

Give a book

Buy an extra copy of your book and we'll donate it to one of our outdoor Street Libraries, or to one of our reading programmes. Just add a note to your card with the code #buyabookforachild.