Skip to product information
1 of 1

Booksite Afrika

IGONDELO! nguMina Javaherbin (isiNdebele)

IGONDELO! nguMina Javaherbin (isiNdebele)

Regular price R 90.00 ZAR
Regular price Sale price R 90.00 ZAR
Sale Sold out
Tax included.

Hlanganyela noBongani nabangani bakhe nabararha, badrebula ngebhola yabo etatawini elinethuli. Ngubani ozakuthumba umdlalo? Abadlali- namkha abathlorisi abaze ukuzokujamisa umdlalo webhola?

"Ukundlondlobala nokukhuthazeka, lencwadi etlolwe bayakwakhonjiswa nemigwalo isikhumbuza ithabo nokuthlogomela ithando lobungani nezemidlalo, ezenzeka enarheni yeSewula Afrika, Lencwadi isisipho esinikelwa abathandi bomdlalo webholo nemindenabo ephasini mazombe"

Author Mina Javaherbin
Illustration A. G. Ford (2012)
ISBN 1613833172, 9781613833179
Pages 40p.

View full details
Colourful cubes that hold books at outdoor street library in Soweto

Give a book

Buy an extra copy of your book and we'll donate it to one of our outdoor Street Libraries, or to one of our reading programmes. Just add a note to your card with the code #buyabookforachild.